KAPAK YUVARLAK BOMBELİ

 

Kod No: Ebat Kapasite
P3001 Ø25 cm.  
P3002 Ø30 cm.  
P3003 Ø35 cm.  
P3004 Ø40 cm.  
P3005 Ø50 cm. 5 mm