KUTU KAYAR KAPAK

 

Kod No: Ebat Kapasite
P3120KK 33X30Xh18 cm.  
P3121KK 33X40Xh18 cm.  
P3122KK 33X50Xh18 cm.