YUVARLAK KUTU PENCERELİ

 

Kod No: Ebat Kapasite
YKP3140 Ø20h50 cm. 6 kg.
YKP3141 Ø20h65 cm. 8 kg.