EKSTREM KUTU

 

Kod No: Ebat Kapasite
P3085EK 25X30X20 cm. 7 kg.
P3086EK 25x40x25 cm. 12 kg.